ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส"

* ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ รองประธาน
* นายวิชา วรมาลี กรรมการ
* นายกรีพงศ์ เทียมเศวต (สรพงษ์ ชาตีชาตรี) กรรมการ
* นายสุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุ๊ตตี้) กรรมการ
* นางสาวปรียานุช ปานประดับ กรรมการ
21,808

การแก้ไข