ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพอากาศไทย"

| เครื่องบินรบเอนกประสงค์
| [[ยาส 39|JAS 39C/D]]
| 8 C<br>4 D
| 9
| 3
|
* ติดตั้งอาวุธนำวิถีแบบ [[IRIS-T]]
* รับมอบเฟสแรก 6 ลำ (C 2 เครื่อง/D 4 เครื่อง) ในปี 2554
* เฟสที่สอง 6 ลำ (C ทั้งหมด) รับมอบแล้ว 3 ลำ เมื่อเมษายน 2556 และ 3 ลำ ในเดือนกันยายน 2556
| 701
|-
ผู้ใช้นิรนาม