ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"

! ข้อมูล
|-
| [[Amphibious Assault Vehicle|AAV-7A17A1]] || Armoured personnel carrier[[รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ]] || 36 || {{USA}} ||
|-
| [[บีทีอาร์-3|BTR-3E1]] || Armoured personnel carrierรถลำเลียงพลหุ้มเกราะ || 12 || {{UKR}} ||
|-
| [[Cadillac Gage Commando|V-150 Commando]] || [[Armoured car (military)|Armoured car]] || 70 || {{USA}} ||
! ข้อมูล
|-
| [[M777M777 howitzer|M777M777]] || 155 mmปืนใหญ่ลากจูง towedขนาด howitzer155 มม. || 15 || {{UK}} ||
|-
| [[LG1LG1|LG1LG1 Mk II]] || 105 mmปืนใหญ่ลากจูง towedขนาด 105 howitzerมม. ||6 || {{FRA}} ||
|-
| [[M101M101 howitzer|M101M101]] || 105 mmปืนใหญ่ลากจูง towedขนาด howitzer105 มม. ||30|| {{USA}} ||
|-
| [[GC-45 howitzer]] || 155 mmปืนใหญ่ลากจูง towedขนาด 155 howitzerมม. || 24 || {{AUT}} ||
|-
| [[GC-45 howitzer|GH N-45 A1A1 APU howitzer]] || 155 mmปืนใหญ่ลากจูง towedขนาด howitzer155 มม. || 12 || {{AUT}} ||
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม