ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
[[ภาพ:Unit colours of the 1st Marine Bataillion, King's Guard.jpg|thumb|250px|[[กองพันทหารราบที่ ๑ รักษาพระองค์ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน]]ในสังกัด[[กองพลนาวิกโยธิน]] ในชุด[[ทหารรักษาพระองค์]]]]
 
==หน่วยงานในบังคับบัญชา==
'''หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน'''
*กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
*กองพันกองบังคับการและบริการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
*[http://www.thaimardiv.org กองพลนาวิกโยธิน]
*[http://www.martraining.org/ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]
*[http://www.navy.mi.th/marines/web_security/ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]
*[http://www.jittavittaya-marines.com/กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ]
 
'''[[หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน]]'''
*[http://www.tp-marines.net/ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน]
*[[ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61]]
*[http://www.navy.mi.th/nac3/division/unit_marine411.htm หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411]
 
'''[[หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ]]'''
*[[กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด]]
*[http://www.rtmtf.com/active/04-53/active239.html หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้]
*[http://www.rtmtf.com/active/04-53/active239.html หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ]
 
==อุปกรณ์==
{| border="1" style="border-collapse: collapse;" width="90%"
|-bgcolor=#FFDEAD
! width="15%"| Nameชื่อ
! width="15%"| Typeประเภท
! width="5%"| Quantityจำนวน
! width="15%"| Originประเภท
! หมายเหตุ
! Notes
|-
| [[Amphibious Assault Vehicle|AAV-7A1]] || Armoured personnel carrier || 36 || {{USA}} ||
{| border="1" style="border-collapse: collapse;" width="90%"
|-bgcolor=#FFDEAD
! width="15%"| Nameชื่อ
! width="15%"| Typeประเภท
! width="5%"| Quantityจำนวน
! width="15%"| Originประเภท
! หมายเหตุ
! Notes
|-
| [[M777 howitzer|M777]] || 155 mm towed howitzer || 15 || {{UK}} ||
| [[GC-45 howitzer|GH N-45 A1 APU howitzer]] || 155 mm towed howitzer || 12 || {{AUT}} ||
|}
 
==หน่วยงานในบังคับบัญชา==
'''หน่วยขึ้นตรง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน'''
*กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
*กองพันกองบังคับการและบริการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
*[http://www.thaimardiv.org กองพลนาวิกโยธิน]
*[http://www.martraining.org/ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]
*[http://www.navy.mi.th/marines/web_security/ กรมรักษาความปลอดภัย หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน]
*[http://www.jittavittaya-marines.com/กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ]
 
'''[[หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน]]'''
*[http://www.tp-marines.net/ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน]
*[[ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่ 61]]
*[http://www.navy.mi.th/nac3/division/unit_marine411.htm หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน 411]
 
'''[[หน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ]]'''
*[[กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด]]
*[http://www.rtmtf.com/active/04-53/active239.html หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้]
*[http://www.rtmtf.com/active/04-53/active239.html หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ]
 
== แหล่งข้อมูลอื่น==
ผู้ใช้นิรนาม