ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง"

| [[สภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 24|ชุดที่ 24]] || [[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2554|พ.ศ. 2554]]|| bgcolor="#d7e4f9" | นาย[[สาธิต ปิตุเตชะ]] || bgcolor="#d7e4f9" | นาย[[บัญญัติ เจตนจันทร์]] || bgcolor="#d7e4f9" | นาย[[ธารา ปิตุเตชะ]] || bgcolor="#d7e4f9" | นาย[[วิชัย ล้ำสุทธิ]]
|}
 
==รูปภาพ==
<gallery>
ไฟล์:เสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์.jpg | นายเสวตร เปี่ยมพงศ์สานต์
ไฟล์:เสริมศักดิ์ การุญ.jpg | นายเสริมศักดิ์ การุญ
ไฟล์:จักรพันธุ์ ยมจินดา.jpg | นายจักรพันธุ์ ยมจินดา
ไฟล์:สาธิต ปิตุเตชะ.jpg | นายสาธิต ปิตุเตชะ
</gallery>
 
==อ้างอิง==
18,950

การแก้ไข