ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 5114442 สร้างโดย 182.53.117.167 (พูดคุย))
|}
==รายละเอียดการจัดการคำร้องพิเศษ ขาดความยุติธรรม==
<small>'''[[0|ผู้ใช้:NumChiao]]''' เป็น ตัวแทน หรือเป็นชื่อที่ใช้แทน ผู้ใช้ดังต่อไปนี้
#[[คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ/AH Office|<font color="blue">ผู้ใช้:สุขคัดค้าน</font>]]
#[[คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ/Bangkok Office|<font color="blue">ผู้ใช้:สุขดำเนินการ</font>]]
#[[คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ/|<font color="blue">ผู้ใช้:สุขร้องเรียน</font>]]
#[[คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ/|<font color="blue">ผู้ใช้:สุขยื่นคำร้อง</font>]]
#[[คุยกับผู้ใช้:สุขพินทุ/|<font color="blue">ผู้ใช้:สุขบัญญัติ</font>]]
#หรือ ผู้ใช้อื่นๆ อีก ในชื่อที่มีความหมายอย่างเดียวกัน
===<small><sup>* ส่งเสริมการดำเนินการอย่างยุติธรรมโดย [[ผู้ใช้:สุขพินทุ]] รับคำร้องโดย ทุกข์พินทุ ([http://th.uncyclopedia.info/wiki/ผู้ใช้:ทุกข์พินทุ ไร้สาระนุกรม])</sup></small>===
 
==ตัวอย่างคำร้องเพื่อความปกป้องความสุขแก่คนชอบเขียน(บทความสารานุกรมคุณภาพ)==
1,012

การแก้ไข