ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร"

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นพระโอรสองค์ที่สามในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ ([[สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก]] ในกาลต่อมา) และหม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะละภัฎ, [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]] ในกาลต่อมา) มีพระนามเมื่อแรกประสูติอันปรากฏในสูติบัตรว่า ''เบบี สงขลา'' ({{lang-en|Baby Songkla}})<ref>{{cite press release |title=THE MAKING of a MONARCH|url=http://www.bangkokpost.com/60yrsthrone/60yrsthrone/index.html|publisher=Bangkok Post|language=อังกฤษ|date=5 ธันวาคม 2005|accessdate=27 สิงหาคม 2012}}</ref> ต่อมาคือ ''พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช'' เมื่อได้รับพระราชทานนาม มีพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช 2 พระองค์ คือ [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์]] และ[[พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล]] ซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงออกพระนามเรียกพระองค์เป็นการลำลองว่า "เล็ก"<ref name="เจ้านายเล็ก ๆ "/><ref name="chakridynastyranks">{{cite web |url = http://members.tripod.com/~tudtu/chakri.html |title = The Illustrious Chakri Family |format = |publisher = Tudtu |accessdate = 2006-08-13}}</ref>
 
พระนามภูมิพลอดุลเดชนั้นพระบรมราชชนนีได้รับพระราชทานทางโทรเลขจาก[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2470 โดยทรงกำกับตัวสะกดเป็นอักษรโรมันว่า "Bhumibala Aduladeja" ทำให้[[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]]ทรงเข้าพระทัยว่าได้รับพระราชทานนามพระโอรสว่า "ภูมิบาล"<ref name="เจ้านายเล็ก ๆ "/> ในระยะแรกพระนามของพระองค์สะกดเป็นภาษาไทยว่า "ภูมิพลอดุลเดช" ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเองทรงเขียนว่า "ภูมิพลอดุล<u>ย</u>เดช" โดยทรงเขียนทั้งสองแบบสลับกันไป จนมาทรงนิยมใช้แบบหลังซึ่งมีตัว "ย" สะกดตราบปัจจุบัน <ref name="เจ้านายเล็ก ๆ ">{{อ้างหนังสือ| ผู้แต่ง = [[สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา]]| ชื่อหนังสือ = เจ้านายเล็ก ๆ - ยุวกษัตริย์| URL = | จังหวัด = กรุงเทพ| พิมพ์ที่ = ซิลค์เวอร์ม บุคส์| ปี = พิมพ์ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2549| ISBN = 974-7047-55-1| หน้า = หน้าที่| จำนวนหน้า = 450}}</ref><ref>{{cite book |author=Wimuttanon, Suvit (ed.) |title=Amazing Thailand (special collector's edition)|publisher=World Class Publishing |year=2001 |pages=Page 33 |id=ISBN 974-91020-3-7}}</ref>
[[ไฟล์:Bhumibol King of Thailand.jpg|thumb|left||300px|พระราชา]]
พระนามของพระองค์มีความหมายว่า
 
=== พระนามของพระองค์มีความหมายว่า ===
* ''ภูมิพล'' - ''ภูมิ'' หมายความว่า "แผ่นดิน" และ ''พล'' หมายความว่า "พลัง" รวมกันแล้วหมายถึง "พลังแห่งแผ่นดิน"
* ''อดุลยเดช'' - ''อดุลย'' หมายความว่า "ไม่อาจเทียบได้" และ ''เดช'' หมายความว่า "อำนาจ" รวมกันแล้วหมายถึง "ผู้มีอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้"<ref>[http://kanchanapisek.or.th/biography/hmk.en.html Kanchanapisek.or.th] {{en icon}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม