ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์พิพัฒน์ คงนาค"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
<ref>http://music.gmember.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B8%87-%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C/Album-8250</ref>
 
==แหล่งข้อมูลอื่น==
{{เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว}}
{{8 คนสุดท้าย ของเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว}}
{{เดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาวปี 1}}
 
<ref>http://music.gmember.com/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2-%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%88-%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A7-%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C/Album-8250</ref>
 
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี]]
ผู้ใช้นิรนาม