ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{บน}}
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการการจัดการ [[มหาวิทยาลัยขอนแก่น]]
* ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ [[คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* [[คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์]]
* คณะเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
* สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง]]
4,291

การแก้ไข