ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพเรือไทย"

|-
|-
| [[Sikorsky Aircraft Corporation]] || [[เอสเอช-60 ซีฮอว์ก|SH-60B Seahawk]] || {{USA}} || ASW || 6 || ใช้ในหน่วยการบินของเรือหลวงจักรีนฤเบศร
|-
|-
|-
|-
| [[Sikorsky Aircraft Corporation]] || [[เอสเอช-60 ซีฮอว์ก|MH-60S Knighthawk]] || {{USA}} || ลำเลียงทางยุทธวิธี, SAR || 2 || สั่งซื้อ +4
|-
|-
| [[AgustaWestland]] || [[Westland Lynx|Super Lynx 300]] || {{GBR}} || ต่อต้านเรือรบ || 2 || สั่งซื้อ +4 ใช้ในเรือOPV
|-
|-
ผู้ใช้นิรนาม