ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพเรือไทย"

| rowspan="2" | {{KOR}}/ {{THA}}
| rowspan="2" | 2
| [[...]] || || เป็นเรือรบล่องหน ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัท DSMEแดวู<ref>http://thaidefense-news.blogspot.com/2013/08/blog-post_27.html#more</ref>
|-
| [[...]] || || เป็นเรือรบล่องหน ซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัท DSMEแดวู<ref>http://thaidefense-news.blogspot.com/2013/08/blog-post_27.html#more</ref>
|-
| rowspan="2" | [[Oliver Hazard Perry-class frigate|Oliver Hazard Perry]]
ผู้ใช้นิรนาม