ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม"

 
==การสาธารณสุข==
เทศบาลเมืองลพบุรีสมุทรสงครามมีสถานบริการด้าน[[สาธารณสุข]] 1 แห่ง
นอกเหนือจากศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลแล้ว ในเขตเทศบาลยังมีหน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชนที่ให้บริการทางด้านสาธารณสุข คือ
* โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า
ผู้ใช้นิรนาม