ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กองทัพเรือไทย"

| rowspan="2" | {{CHN}}/ {{THA}}
| rowspan="2" | 2
| [[เรือหลวงนเรศวร|เอชทีเอ็มเอส นเรศวร]] || 1995 || เป็นเรือรบที่ออกแบบในไทย แต่ต่อในจีน
|-
| [[เรือหลวงตากสิน|เอชทีเอ็มเอส ตากสิน]] || 1995 || เป็นเรือรบที่ออกแบบในไทย แต่ต่อในจีน
|-
| rowspan="4" | [[Type 053 frigate|Type 053 class]]
|[[เรือหลวงกระบี่|เอชทีเอ็มเอส กระบี่]]
| 2013
| เป็นเรือรบที่ต่อในไทย แต่ซื้อแบบมาจากอังกฤษ
|
|-
|- bgcolor=#cddae7
ผู้ใช้นิรนาม