ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงประจำพระองค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:ThaiRoyalFlags displayed.jpg|thumb|225px|[[ธงชาติไทย]]ประดับอยู่ร่วมกับธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งมักพบทั่วไปในประเทศไทย]]
 
'''ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์''' ในที่นี้หมายความถึงธงประเภทหนึ่งของพระราชวงศ์ไทย ซึ่งมักมีการประดับร่วมกับ[[ธงชาติไทย]]เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่[[พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว]] [[สมเด็จพระนางเจ้าฯพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] และพระบรมวงศานุวงศ์ ธงดังกล่าวมีการใช้อยู่ทุกหนแห่งในประเทศไทย ต่างจากธงประจำพระองค์อีกประเภทหนึ่งซึ่งเรียกรวมกันตามกฎหมายธงในปัจจุบันว่า[[ธงพระอิสริยยศในประเทศไทย|ธงพระอิสริยยศ]] ซึ่งเป็นธงที่ใช้ในพิธีการต่างๆ เป็นการพิเศษ และใช้ในสถานที่เฉพาะแห่ง
 
== ลักษณะ ==
 
โดยหลักแล้วจะปรากฏการประดับธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์โดยทั่วไปอยู่ 2 ประเภท กล่าวคือ ธงสัญลักษณ์ของ[[พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช]] และธงของ[[สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ]] ทั้งสองธงนั้นมีลักษณะเป็นธงสีพื้น ประดับด้วยเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อและพระนามาภิไธยย่อของแต่ละพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อื่น เช่น [[สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]], [[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี]], [[สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี]] เป็นต้น ล้วนมีธงประจำพระองค์ในลักษณะดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่มักมิได้พบเห็นบ่อยนักนอกจากในงานพิธีซึ่งพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์นั้นๆ เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธี
 
ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ใช้ประดับในพระราชพิธีและพิธีการต่างๆ ที่เป็นทางการเท่านั้น แต่ยังมีการใช้อยู่ทั่วไปอย่างไม่เป็นทางการด้วย ประชาชนชาวไทยในทุกชนชั้นและทุกหนแห่งนิยมประดับธงดังกล่าวร่วมกับ[[ธงชาติไทย]] เพื่อถวายพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งการแสดงออกดังกล่าวถือเป็นลักษณะเด่นอย่างหนึ่งที่ปรากฏในวัฒนธรรมไทย
 
|-
| <center>[[ไฟล์:Royal Flag of Princess Adityadhornkitikhun.jpg|150px|border]]</center> || [[พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ]] || ธงสีแดงทั้งผืน ไม่มีตราพระนามย่อ อ.ท. || ประสูติวันอาทิตย์ จึงใช้ธงสีแดงเป็นพื้นธง ยังไม่มีตราประจำพระองค์ที่กลางผืน ธงมีลักษณคล้ายธงแดงในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทรงโปรดให้ใช้เป็นธงประจำพระองค์ชั่วคราวจนกว่าตราประจำพระองค์จะออกแบบแล้วเสร็จจึงจะเชิญมาไว้กลางธง และเป็นธงที่ประดับรับเสด็จในการเสด็จไปปฏิบัติพระกรณียกิจ
 
|}
ไฟล์:Flag_of_Crown_Prince_Maha_Vajiralongkorn.jpg|ธงพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.ก.
ไฟล์:Flag of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn.jpg|ธงพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ.
ไฟล์:HRH_Princess_Maha_Chakri_Sirindhorn.jpg|[[สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี]] และธงพระนามาภิไธยย่อ ส.ธ.
ไฟล์:Flag of HRH Princess Galyani Vadhana.jpg|ธงพระนามาภิไธยย่อ ก.ว.
ไฟล์:Flag of Princess Ubol Ratana.jpg|ธงพระนามาภิไธยย่อ อ.ร.
ไฟล์:Thailand Shop flags.jpg|ธงพระนามาภิไธยย่อ ศ.ร.
ไฟล์:Thailand Shop flags.jpg|ร้านสังฆภัณฑ์ซึ่งมีการขายธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์
</gallery>
ผู้ใช้นิรนาม