ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงประจำพระองค์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| <center>[[ไฟล์:Royal Flag of Princess Ubolratana Rajakanya.png|150px|border]]</center> || [[ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี]] || ธงสีแดง ตราพระนามย่อ อ.ร. || ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดแดงเป็นสีพื้นธง อนึ่งมีพระบรมวงศ์ประสูติในวันพฤหัสบดีเช่นเดียวกันหลายพระองค์ ประกอบกับ เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงใช้สีพื้นธงสีเข้มกว่าพระองค์อื่น
|-
| <center>[[ไฟล์:Royal Flag of Princess Srirasmi.png|150px|border]]</center> || [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ|พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร]] || ธงสีแสด ตราพระนามย่อ ศ.ร. || ประสูติวันพฤหัสบดี จึงใช้สีแสดเป็นสีพื้นธง
|-
| <center>[[ไฟล์:Royal Flag of Princess Soamsavali.png|150px|border]]</center> || [[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ]] || ธงสีม่วง ตราพระนามย่อ ส.ส. ยอดพระนามาภิไธยย่อเป็นรูปอุณาโลม || ประสูติวันเสาร์ จึงใช้สีม่วงเป็นสีพื้นธง
ผู้ใช้นิรนาม