ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตัดศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เรียงลำดับ|ตัดศีรษะ}}
[[หมวดหมู่:ยอห์นผู้ให้บัพติศมา]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากการตัดศีรษะ]]
[[หมวดหมู่:วันสำคัญทางศาสนาคริสต์]]