ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รหัสทางภูมิศาสตร์"

th
(th)
(th)
 
== ความหมายรหัสภูมิศาสตร์ทางการปกครอง ==
* หลักที่ 1, 2 หมายถึง[[รหัส]][[จังหวัด]]
* หลักที่ 3, 4 หมายถึงลำดับ[[อำเภอ]]
* หลักที่ 5, 6 หมายถึงลำดับ[[ตำบล]]
ผู้ใช้นิรนาม