ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาร์โบไฮเดรต"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
คาร์โบไฮเดรตมีประโยชน์ที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น
* เป็นแหล่งพลังงานของสิ่งมีชีวิต<br />
* เป็นสารตัวกลางที่สำคัญในกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism) หรือ ATP<br />
* เป็นโครงสร้างที่สำคัญในสิ่งมีชีวิต เช่น เป็นโครงสร้างของพืช (cellulose) หรือเป็นโครงสร้างของสัตว์<br />
* เป็นองค์ประกอบใน DNA และ RNA
 
 
== ประเภทของคาร์โบไฮเดรต ==
ผู้ใช้นิรนาม