ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาฤทธิอัคเนย์ (สละ เอมะศิริ)"

{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 3 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 8 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีของไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}
20,479

การแก้ไข