ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเกาะยาว"

เที่ยวไป
1.08.30 ท่าเรือเจียรวานิช (speed boat)
2.1011.3000 ท่าเรือเจียรวานิช (วันศุกร์เรือออก 10.0030 น.)
3.14.00 ท่าเรือเจียรวานิช (เรือเฟอรรี่เอารถยนต์ลงเรือได้)
4.1617.3000 ท่าเรือเจียรวานิช (speed boat)
 
5.17.00 ท่าเรือเจียรวานิช (speed boat)
* '''จ.พังงา'''
 
เที่ยวกลับ
1.07.20 ท่าเรือโล๊ะจาก (speed boat)
2.08.00 ท่าเรือโล๊ะจาก (เรือเฟอรรี่ - วันศุกร์เรือออก 14.00 น.)
3.0814.1500 ท่าเรือโล๊ะจาก (speed boatเรือเฟอร์รี่)
4.1015.3000 ท่าเรือโล๊ะจาก(speed boat(เรือยนต์โดยสารไม้)
 
5.15.00 ท่าเรือโล๊ะจาก
* '''เที่ยวเรือเพิ่มใหม่'''
จากเกาะยาวใหญ่ออกจากท่าเรือแหลมใหญ่ เทียบท่าท่าเรือแหลมหิน จ.ภูเก็ต
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม