ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเกาะยาว"

เที่ยวกลับ จากท่าเรือเกาะยาวน้อย - ท่าเรือบางโรง มีเรือออกวันละ 7 เที่ยว ตั้งแต่เวลา 7 โมงเช้า ถึง 4 โมงเย็น
 
ท่าเรือเจียรวานิช อ.เมือง จ.ภูเก็ต เรือออกจากภูเก็ตเวลาประมาณ 08.00 , 10.30 , 14.00 , 17.00
 
ท่าเรือโล๊ะจาก (เกาะยาวใหญ่) ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา เรือออกเวลา 07.20 , 08.00 , 14.00 , 15.00
 
* '''จ.กระบี่'''
ผู้ใช้นิรนาม