ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อาซาดิเรซติน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
}}
}}
'''อาซาดิเรซติน''' (Azadirachtin)เป็นสารเคมีกลุ่มลิโมนอยด์ (limonoids)เป็นสารทุติยภูมิที่พบในเมล็ด[[สะเดา]] เป็นสารเตเตระนอร์ตริเทอร์พีนอยด์ที่อยู่ในสถานะออกซิไดส์สูง ประกอบด้วยหมู่ อีนอล เอสเทอร์ อะซีตัล เฮมิอะซีตัล และคาร์บอกซิลิก เอสเทอร์ หลายแบบ
== แหล่งที่มาและการใช้งาน==
 
สารนี้มีรายงานความเป็นพิษครั้งแรกใน ''[[Schistocerca gregaria]]''<ref>{{cite journal | title = Isolation of a Substance that suppresses Feeding in Locusts | last1 = Butterworth | first1 = J | last2 = Morgan | first2 = E | journal = Chemical Communications (London) | year = 1968 | issue = 1 | pages = 23 | doi = 10.1039/C19680000023 }}</ref> และมีผลต่อแมลงถึง 200 สปีชีส์ (LD<sub>50</sub>(''S. littoralis''): 15 μg/g) Itอาซาดิเรซตินเป็นสารที่สลายตัวได้ตามธรรมชาติ และมีความเป็นพิษต่ำต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ( LD<sub>50</sub>ในหนู > 3,540&nbsp;mg/kg)
 
สารประกอบนี้พบในเมล็ด[[สะเดา]](0.2- 0.8 % โดยน้ำหนัก) มีสารประกอบอีกหลายชนิดที่เกี่ยวข้องกับอาซาดิเรซติน ในเมล็ด ใบ และเปลือกของสะเดาที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพต่อแมลง<ref>{{cite journal | author = Senthil-Nathan, S., Kalaivani, K., Murugan, K., Chung, G. | year = 2005 | title = The toxicity and physiological effect of neem limonoids on Cnaphalocrocis medinalis (Guenée) the rice leaffolder | doi = 10.1016/j.pestbp.2004.10.004 | journal = Pesticide Biochemistry and Physiology | volume = 81 | issue = 2 | pages = 113}}</ref><ref>{{cite journal | author = Senthil-Nathan, S., Kalaivani, K., Murugan, K., Chung, P.G. | year = 2005 | title = Effects of neem limonoids on malarial vector Anopheles stephensi Liston (Diptera: Culicidae) | doi = 10.1016/j.actatropica.2005.07.002 | journal = Acta Tropica | volume = 96 | pages = 47 | pmid = 16112073 | issue = 1}}</ref> น้ำมันสะเดาบริสุทธิ์มีสารฆ่าแมลงและฆ่าเชื้อราที่เกี่ยวข้องกับอาซาดิเรซติน เมื่อนำไปละลายน้ำในอัตรา 1 ออนซ์ต่อแกลลอน (7.8 ml/l) ใช้เป็นสารกำจัดศัตรูพืชได้
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
 
7,164

การแก้ไข