ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัพะ พะจะนะ พาสา ไท"

th
(รู้ว่าเป็นประมุขแต่ไม่รู้ชื่อ? แหม่งๆ)
(th)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
'''สัพะ พะจะนะ พาสา ไท''' เป็นพจนานุกรมสี่ภาษาที่สร้างสำเร็จในปีพุทธศัราช 2397 โดยชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในตำแหน่ง[[ฌ็อง-บาติสต์ ปาลกัว |ประมุขปกครองมิสซังสยาม]]ในขณะนั้น จัดพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส เป็นหนังสือขนาดใหญ่ มีขนาดคอลัมน์ 22 x 28 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 897 หน้า ประกอบด้วยคำจำกัดความในศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ในจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 32,292 คำ พร้อมตัวอย่างการใช้ศัพท์ ผู้รู้ทางภาษาและพจนานุกรม เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพุธ โสภวงศ์ และศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ให้ความเห็นว่า หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท นี้ เป็นพจนานุกรมที่เรียบร้อย เป็นแบบอย่างของการทำพจนานุกรม{{อ้างอิง}}<ref>การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ISBN 9742687994</ref>
== ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
[[หมวดหมู่:พจนานุกรม]]
218

การแก้ไข