ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วงศ์กะเพรา"

เดิมวงศ์มินต์ (Labiatae) หมายความรวมถึงพืชจำพวก [[สัก]] [[ผกากรอง]] [[มังกรคาบแก้ว]] [[ตรีชะวา]] [[พัดโบก]] และพืชอื่นๆในวงศ์สัก (Verbenaceae) ด้วย แต่ภายหลังมีการแยกเอาพืชกลุ่มนี้ไปตั้งวงศ์ใหม่เป็นวงศ์สัก
 
[[หมวดหมู่:แลเมียลิส|กระพรเ-า]]
[[หมวดหมู่:วงศ์กะเพรา| ]]
{{โครงพืช}}
7,164

การแก้ไข