ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รูบิเดียม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{รอการตรวจสอบ}}
{{กล่องข้อมูลรูบิเดียม}}
{{Elementbox_header | number=37 | symbol=Rb | name=รูบิเดียม | left=[[คริปทอน]] | right=[[สตรอนเชียม]] | above=[[โพแทสเซียม|K]] | below=[[ซีเซียม|Cs]] | color1=#ff6666 | color2=black }}
 
{{Elementbox_series | [[โลหะแอลคาไล]] }}
{{Elementbox_groupperiodblock | group=1 | period=5 | block=s }}
{{Elementbox_appearance_img | Rb,37| silvery white }}
{{Elementbox_atomicmass_gpm | [[1 E-25 kg|85.4678 (3)]] }}
{{Elementbox_econfig | &#91;[[คริปทอน|Kr]]&#93; 5s<sup>1</sup> }}
{{Elementbox_epershell | 2, 8, 18, 8, 1 [[ไฟล์:Electron shell 037 Rubidium - no label.svg|200 px]]}}
{{Elementbox_section_physicalprop | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_phase | [[ของแข็ง]] }}
{{Elementbox_density_gpcm3nrt | 1.532 }}
{{Elementbox_densityliq_gpcm3mp | 1.46 }}
{{Elementbox_meltingpoint | k=312.46 | c=39.31 | f=102.76 }}
{{Elementbox_boilingpoint | k=961 | c=688 | f=1270 }}
{{Elementbox_heatfusion_kjpmol | 2.19 }}
{{Elementbox_heatvaporiz_kjpmol | 75.77 }}
{{Elementbox_heatcapacity_jpmolkat25 | 31.060 }}
{{Elementbox_vaporpressure_katpa | 434 | 486 | 552 | 641 | 769 | 958 | comment= }}
{{Elementbox_section_atomicprop | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_crystalstruct | cubic body centered }}
{{Elementbox_oxistates | 1<br /> (ออกไซด์เป็น[[เบส (เคมี)|เบส]]แก่) }}
{{Elementbox_electroneg_pauling | 0.82 }}
{{Elementbox_ionizationenergies4 | 403.0 | 2633 | 3860 }}
{{Elementbox_atomicradius_pm | [[1 E-10 m|235]] }}
{{Elementbox_atomicradiuscalc_pm | [[1 E-10 m|265]] }}
{{Elementbox_covalentradius_pm | [[1 E-10 m|211]] }}
{{Elementbox_vanderwaalsrad_pm | [[1 E-10 m|244]] }}
{{Elementbox_section_miscellaneous | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_magnetic | no data }}
{{Elementbox_eresist_ohmmat20 | 128 n}}
{{Elementbox_thermalcond_wpmkat300k | 58.2 }}
{{Elementbox_speedofsound_rodmpsat20 | 1300 }}
{{Elementbox_youngsmodulus_gpa | 2.4 }}
{{Elementbox_bulkmodulus_gpa | 2.5 }}
{{Elementbox_mohshardness | 0.3 }}
{{Elementbox_brinellhardness_mpa | 0.216 }}
{{Elementbox_cas_number | 7440-17-7 }}
{{Elementbox_isotopes_begin | isotopesof=รูบิเดียม | color1=#ff6666 | color2=black }}
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=83 | sym=Rb
| na = [[synthetic radioisotope|syn]] | hl=86.2 [[วัน|d]]
| dm1 = [[electron capture|ε]] | de1=- | pn1=83 | ps1=[[คริปทอน|Kr]]
| dm2 = [[gamma radiation|γ]] | de2=0.52, 0.53,<br />0.55 | pn2= | ps2=- }}
{{Elementbox_isotopes_decay4 | mn=84 | sym=Rb
| na = [[synthetic radioisotope|syn]] | hl=32.9 d
| dm1 = ε | de1=- | pn1=84 | ps1=[[คริปทอน|Kr]]
| dm2 = [[positron emission|β<sup>+</sup>]] | de2=1.66, 0.78 | pn2=84 | ps2=[[คริปทอน|Kr]]
| dm3 = γ | de3=0.881 | pn3= | ps3=-
| dm4 = [[beta decay|β<sup>-</sup>]] | de4=0.892 | pn4=84 | ps4=[[สตรอนเชียม|Sr]] }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=85 | sym=Rb | na=72.168% | n=48 }}
{{Elementbox_isotopes_decay2 | mn=86 | sym=Rb
| na = [[synthetic radioisotope|syn]] | hl=18.65 d
| dm1 = β<sup>-</sup> | de1=1.775 | pn1=86 | ps1=[[สตรอนเชียม|Sr]]
| dm2 = γ | de2=1.0767 | pn2= | ps2=- }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=87 | sym=Rb
| na = 27.835% | hl=4.88×10<sup>10</sup> [[ปี|y]]
| dm = β<sup>-</sup> | de=0.283 | pn=87 | ps=[[สตรอนเชียม|Sr]] }}
{{Elementbox_isotopes_end}}
{{Elementbox_footer | color1=#ff6666 | color2=black }}
 
'''รูบิเดียม ''' ({{lang-en|Rubidium}}) คือ[[ธาตุเคมี|ธาตุ]]ที่มี[[หมายเลขอะตอม]] 37 และสัญลักษณ์คือ '''Rb''' รูบิเดียมอยู่ในตารางธาตุหมู่ 37 รูบิเดียมเป็นธาตุในกลุ่ม[[โลหะแอลคาไล]]มีสีขาวเงินเนื้ออ่อน Rb-87เป็น[[ไอโซโทปเรดิโอแอคตีฟ]] ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถติดไฟได้เองในอากาศ
4,211

การแก้ไข