ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />พระยาราชนิกูล (ทองคำ)
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''ลูกจันทร์
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />[[สมเด็จพระอัครมเหสีหยกราชชนนีดาวเรือง]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนก:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''หลง
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''กิม
|-
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[พระชนกทอง ณ บางช้าง]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />พรเชื่อม
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />ชีอุ่น
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ''ไม่มีข้อมูล''แสง
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />ถี