ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอคลองหลวง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ประวัติ ==
ท้องที่อำเภอคลองหลวง แต่เดิมเป็นที่รกร้างว่างเปล่า เรียกว่า ทุ่งหลวง ต่อมา พ.ศ. 2446 บริษัทขุดคลองแลคูนาสยาม ได้ขุดคลองรังสิต และคลองซอยต่าง ๆ ราษฎรจึงพากันอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐาน ประกอบอาชีพในการทำนา ในที่สุดได้ตั้งขึ้นเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ. 2447
* วันที่ 8 พฤศจิกายน 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลคลองหลวง ในท้องที่บางส่วนของตำบลคลองหนึ่ง และ บางส่วนของตำบลคลองสอง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=73|issue=99 ง|pages=(ฉบับพิเศษ) 29-30|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/D/099/29.PDF|date=28 พฤศจิกายน 2499|language=}}</ref>
* วันที่ 4 ธันวาคม 2516 เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลคลองหลวง ให้ครอบคลุมทั้งหมดของตำบลคลองหนึ่ง และ ตำบลคลองสอง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=91|issue=20 ง|pages=310-311|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/D/020/310.PDF|date=5 กุมภาพันธ์ 2517|language=}}</ref>
* วันที่ 1 สิงหาคม 2527 ตั้งตำบลคลองเจ็ด แยกออกจากตำบลคลองหก <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=101|issue=130 ง|pages=3363-3365|title=ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2527/D/130/3363.PDF|date=25 กันยายน 2527|language=}}</ref>
* วันที่ 22 กรกฏาคม 2539 จัดตั้งเทศบาลตำบลท่าโขลง โดยยกฐานะจากสุขาภิบาลคลองหลวง ในพื้นที่บางส่วนตำบลคลองหนึ่ง และ ตำบลคลองสอง (ฝั่งทางตอนเหนือของ ถนนคลองหลวง) <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=113|issue=16 ก|pages=11-14|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. ๒๕๓๙ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/A/016/11.PDF|date=22 พฤษภาคม 2539|language=}}</ref>
* วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ยกฐานะจากสุขาภิบาลคลองหลวง เป็น เทศบาลตำบลคลองหลวง
* วันที่ 10 ตุลาคม 2544 ยกฐานะจากเทศบาลตำบลท่าโขลง เป็น เทศบาลเมืองท่าโขลง <ref>{{cite journal|journal=ราชกิจจานุเบกษา|volume=118|issue=93 ก|pages=25-27|title=พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองท่าโขลง พ.ศ. ๒๕๔๔ |url=http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00020823.PDF|date=9 ตุลาคม 2544|language=}}</ref>
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
== สถานที่ท่องเที่ยว ==
* [[องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ]]
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
 
{{อำเภอจังหวัดปทุมธานี}}
[[หมวดหมู่:อำเภอในจังหวัดปทุมธานี|คลองหลวง]]
1,981

การแก้ไข