ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สัพะ พะจะนะ พาสา ไท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: '''สัพะ พะจะนะ พาสา ไท'''<ref>คำนำ การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียร...)
 
{{รายการต้องการอ้างอิง}}
'''สัพะ พะจะนะ พาสา ไท'''<ref>คำนำ การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ISBN 9742687994</ref> เป็นพจนานุกรม ๔ ภาษา ที่สร้างสำเร็จในปีพุทธศัราช 2397 โดยชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในตำแหน่งประมุขปกครองมิสซังสยามในขณะนั้น จัดพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส เป็นหนังสือขนาดใหญ่ มีขนาดคอลัมน์ 22 x 28 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 897 หน้า ประกอบด้วยคำจำกัดความในศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ในจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 32,292 คำ พร้อมตัวอย่างการใช้ศัพท์ ผู้รู้ทางภาษาและพจนานุกรม<ref>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพุธ โสภวงศ์ ,ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ,ฯลฯ </ref>ให้ความเห็นว่า หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท นี้ เป็นพจนานุกรมที่เรียบร้อย เป็นแบบอย่างของการทำพจนานุกรม
{{สั้นมาก}}
'''สัพะ พะจะนะ พาสา ไท'''<ref>คำนำ การจัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ ISBN 9742687994</ref> เป็นพจนานุกรมสี่ภาษา ที่สร้างสำเร็จในปีพุทธศัราช 2397 โดยชาวฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในตำแหน่งประมุขปกครองมิสซังสยามในขณะนั้น จัดพิมพ์ขึ้นที่กรุงปารีส เป็นหนังสือขนาดใหญ่ มีขนาดคอลัมน์ 22 x 28 เซนติเมตร มีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 897 หน้า ประกอบด้วยคำจำกัดความในศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาละตินภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ ในจำนวนคำศัพท์ทั้งสิ้น 32,292 คำ พร้อมตัวอย่างการใช้ศัพท์ ผู้รู้ทางภาษาและพจนานุกรม<ref> เช่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิพุธ โสภวงศ์ ,และศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ,ฯลฯ </ref>ให้ความเห็นว่า หนังสือ สัพะ พะจะนะ พาสา ไท นี้ เป็นพจนานุกรมที่เรียบร้อย เป็นแบบอย่างของการทำพจนานุกรม
 
[[หมวดหมู่:ภาษาไทยพจนานุกรม]]
== ==
{{รายการอ้างอิง}}
[[หมวดหมู่:ภาษาไทย]]
38,884

การแก้ไข