ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จ้าว ปิ่ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
'''สมเด็จพระจักรพรรดิซ่งตี้ปิง''' ([[ค.ศ. 1271]]-[[ค.ศ. 1279]])จักรพรรดิองค์ที่18แห่ง[[ราชวงศ์ซ่ง]]เป็นจักรพรรดิองค์ที่9และองค์สุดท้ายแห่ง
[[ราชวงศ์ซ่งใต้]]ประสูติในปีค.ศ.1271(พ.ศ. 1814)เมื่อ[[จักรพรรดิซ่งต้วนจง]]พระเชษฐาธิราชสวรรคตลงพระองค์จึงขึ้นครองราชย์แทนเป็น
[[จักรพรรดิซ่งตี้ปิง]]ในปีค.ศ.1278(พ.ศ. 1821)แต่ทรงครองราชย์ได้เพียง1ปีก็ถูกกองทัพของ[[กุบไลข่าน]]ข่านแห่ง[[มองโกล]]บุกเข้ามายัง
[[หลินอัน]]([[หางโจว]]ในปัจจุบัน)แต่พระองค์ทรงขี่หลังขุนนางผู้หนึ่งเข้าป่าหายสาบสูญไปทำให้ราชวงศ์ซ่งใต้ถึงกาลอวสานและ[[กุบไลข่าน]]ได้สถาปนา[[ราชวงศ์หยวน]]
ขึ้นมาแทนที่
12,970

การแก้ไข