ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* ปาล์ม [[ณัฐดนัย ชนิตร์วัฒน์]] ชนะเลิศชายปี 2009
* น้ำตาล [[พรปวีณ์ เทพมงคล]] ชนะเลิศหญิงปี 2009
* กุ๊กไก่ [[อวิสา ทิวไผ่งาม]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2009
* จีมส์ [[ปิยะธาดา คำคล้าย]] ชนะเลิศชายปี 2010
* ลูกตาล [[สิริลภัค แสงนภา]] ชนะเลิศหญิงปี 2010
* นุ๊ก [[เฌอกาญจน์ เอี่ยมอ่อง ]] Rising Star ปี 2011
* กิม [[สุวรรณ บวรศิริเกียรติ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 2011
* กุ๊กไก่แจม [[อวิสาปาณิชดา ทิวไผ่งามแสงสุวรรณ]] ผ่านเข้ารอบสุดท้ายปี 20092011
* มาย [[ธีระวัฒน์ สุไชยะ]] ผ่านเข้ารอบปี 2010 - 2011
 
ผู้ใช้นิรนาม