ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| rowspan="4" align="center"| '''พระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]]
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />พระชนกทอง
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''พร
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''ชี
|-
| rowspan="2" align="center"| '''พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />[[สมเด็จพระรูปศิริโสภาค มหานาคนารี]]
| align = "center"| '''พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:'''<br /> ''ไม่มีข้อมูล''
|-
| align = "center"| '''พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:'''<br />''ไม่มีข้อมูล''ถี
|}
</center>