ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
 
หลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ได้บอกแก่ศิษยานุศิษย์เมื่ออายุได้ 70 ปี ว่าอีก 5 ปีข้างหน้าท่านจะละสังขาร ต่อมาอีกราว 3 ปี ท่านเริ่มอาพาธเรื่อยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 2 ปีเศษ แม้ว่าจะอาพาธ ท่านก็มิได้แสดงอาการรันทดใจใดๆ เลย ท่านยังคงต้อนรับแขกด้วยอาการยิ้มแย้มเสมอ เวลาจะลุกจะนั่งท่านไม่พอใจให้ใครไปช่วยเหลือ ท่านพอใจทำเองผู้อื่นคอยตามเพื่อช่วยเหลือเวลาท่านเซไปเท่านั้น จนกระทั่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 เวลา 15.05 น. พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำฯ ได้ถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ ตึกมงคลจันทสร [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] สิริอายุได้ 74 ปี 3 เดือน 24 วัน นับอายุพรรษาได้ 53 พรรษา
 
== คติธรรม ==
* "เห็น" ใดฤๅมาตรแม้น ธรรมกาย<br />
"จำ" สนิทนิมิตหมาย มั่นแท้<br />
"คิด" ทำเถิดหญิง-ชาย ชูช่วย ตนแฮ<br />
"รู้" ยิ่งเบญจขันธ์แท้ แต่ล้วนอจิรัง
 
* รักษ์ร่างพอสร่างร้าย รอดตน<br />
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ผ่องแผ้ว<br />
เลอเลิศล่วงกุศล ใดอื่น<br />
เชิญท่านถือเอาแก้ว ก่องหล้า เรืองสกล
 
* ด้วยความหมั่น มั่นใจ ไม่ประมาท<br />
รักษาอาตม์ ข่มใจ ไว้เป็นศรี<br />
ผู้ฉลาด อาจตั้งหลัก พำนักดี<br />
อันห้วงน้ำ (โอฆะ) ไม่มี มารังควาน
 
* เกิดมาว่าจะมาหาแก้ว พบแล้วไม่กำ จะเกิดมาทำไม <br />
อ้ายที่อยากมันก็หลอก อ้ายที่หยอกมันก็ลวง ทำให้จิตมันเป็นห่วงเป็นใย <br />
เลิกอยากลาหยอก รีบออกจากกาม เดินตามขันธ์สาม (ศีล สมาธิ ปัญญา/อริยมรรคมีองค์ ๘) เรื่อยไป <br />
เสร็จกิจสิบหก ไม่ตกกันดาร เรียกว่า "นิพพาน" ก็ได้
 
* ประกอบเหตุ สังเกตผล ทนเอาเถิด ประเสริฐนัก<br />
ประกอบเหตุ สังเกตผล สนใจเถิด ประเสริฐนัก<br />
ประกอบในเหตุ สังเกตในผล สนใจเข้าเถิด ประเสริฐดีนัก<br />
ประกอบที่ในเหตุ สังเกตดูในผล สนใจหนักเข้าเถิด ประเสริฐดียิ่งนัก
 
* เห็นสิบแล้วเห็นศูนย์ เป็นเค้ามูลสืบกันมา
เที่ยงแท้แน่หนักหนา ตั้งอนิจจาเป็นอาจิณ
 
จุติแล้วปฏิสนธิ ย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้น
 
สังขาราไม่ยืนยิน ราคีสิ้นเป็นตัวมา
 
* ไม่หยุดไม่ถึงพระ ตัวหยุดนี่แหละ เป็นตัวสำเร็จ
 
* ผลไม้ดก นกชุม น้ำเย็นปลาชอบอาศัย
 
* พายเถิดนะพ่อพาย<br />
ตลาดจะวาย สายบัวจะเน่า<br />
โซ่ไม่แก้ กุญแจไม่ไข<br />
จะไปได้อย่างไรล่ะเจ้า
 
* ขุดบ่อหล่อธารา ให้อุตส่าห์ขุดเรื่อยไป
ขุดตื้นตื้นน้ำบ่มี ขุดถึงที่น้ำจึงไหล
 
== อ้างอิง ==