ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บอมเบย์ (พันธุ์แมว)"

{|
|-
|colspan=23|HEAD AND EARS (25)
|-
|width="30"| ||Roundness of head .............|| 7
|-
|||Full face and proper profile ..|| 7
|-
|||Ears ..........................|| 7
|-
|||Chin ..........................|| 4
|-
|colspan=23|
|-
|colspan=23|EYES (5)
|-
|||Placement and shape ...........|| 5
|-
|colspan=23|
|-
|colspan=23|BODY (20)
|-
|||Body ..........................|| 15
|-
|||Tail ..........................|| 5
|-
|colspan=23|
|-
|colspan=23|COAT (20)
|-
|||Shortness .....................|| 10
|-
|||Texture .......................|| 5
|-
|||Close lying ...................|| 5
|-
|colspan=23|
|-
|colspan=23|COLOR (30)
|-
|||Body color ....................|| 20
|-
|||Eye color .....................|| 10
|}
 
907

การแก้ไข