ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บอมเบย์ (พันธุ์แมว)"

{|
|-
|colspan=32|HEAD AND EARS (25)
|-
|width="30"| ||Roundness of head .............||align="center"| 7
|-
|||Full face and proper profile ..||align="center"| 7
|-
|||Ears ..........................||align="center"| 7
|-
|||Chin ..........................||align="center"| 4
|-
|colspan=32|
|-
|colspan=32|EYES (5)
|-
|||Placement and shape ...........||align="center"| 5
|-
|colspan=32|
|-
|colspan=32|BODY (20)
|-
|||Body ..........................||align="center"| 15
|-
|||Tail ..........................||align="center"| 5
|-
|colspan=32|
|-
|colspan=32|COAT (20)
|-
|||Shortness .....................||align="center"| 10
|-
|||Texture .......................||align="center"| 5
|-
|||Close lying ...................||align="center"| 5
|-
|colspan=32|
|-
|colspan=32|COLOR (30)
|-
|||Body color ....................||align="center"| 20
|-
|||Eye color .....................||align="center"| 10
|}
 
907

การแก้ไข