ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บอมเบย์ (พันธุ์แมว)"

|colspan=3|HEAD AND EARS (25)
|-
|width="1030"| ||Roundness of head .............||align="center"| 7
|-
|||Full face and proper profile ..||align="center"| 7
|-
|||Ears ..........................||align="center"| 7
|-
|||Chin ..........................||align="center"| 4
|-
|colspan=3|
|colspan=3|EYES (5)
|-
|||Placement and shape ...........||align="center"| 5
|-
|colspan=3|
|colspan=3|BODY (20)
|-
|||Body ..........................||align="center"| 15
|-
|||Tail ..........................||align="center"| 5
|-
|colspan=3|
|colspan=3|COAT (20)
|-
|||Shortness .....................||align="center"| 10
|-
|||Texture .......................||align="center"| 5
|-
|||Close lying ...................||align="center"| 5
|-
|colspan=3|
|colspan=3|COLOR (30)
|-
|||Body color ....................||align="center"| 20
|-
|||Eye color .....................||align="center"| 10
|}
 
907

การแก้ไข