ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บอมเบย์ (พันธุ์แมว)"

== POINT SCORE ==
 
'''HEAD AND EARS (25)'''
Roundness of head ............. 7
Full face and proper profile .. 7
Chin .......................... 4
 
'''EYES (5)'''
Placement and shape ........... 5
 
'''BODY (20)'''
Body .......................... 15
Tail .......................... 5
 
'''COAT (20)'''
Shortness ..................... 10
Texture ....................... 5
Close lying ................... 5
 
'''COLOR (30)'''
Body color .................... 20
Eye color ..................... 10
907

การแก้ไข