ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาซิโดเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
__NOTOC__
'''มาซิโดเนีย''' อาจจะหมายถึง:
* [[สาธารณรัฐมาซิโดเนีย]] ประเทศปัจจุบันที่เดิมเป็นส่วนหนึ่งสมัยใหม่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูโกสลาเวียทวีปยุโรป
* [[มาซิโดเนีย (กรีซ)]] (Macedonia (Greece)) บริเวณภายในภูมิภาคหนึ่งของประเทศกรีซ
* [[มาซิโดเนีย (เขต)]] เขตทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์อันรวมถึงสองรายการข้างต้น และบางส่วนของประเทศบัลแกเรีย อัลเบเนีย คอซอวอและเซอร์เบีย
* [[ภาษามาซิโดเนีย]]
* [[มาซิโดเนีย (กรีซ)]] (Macedonia (Greece)) บริเวณภายในกรีซ
* [[ภูมิภาคมาซิโดเนีย]] (Macedonia (region)) บริเวณภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่รวมทั้งกรีซ ยูโกสลาเวีย และบัลแกเรีย
* [[ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย]] (Macedonia (ancient kingdom)) หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่ามาซีดอน เป็นราชอาณาจักรของกรีซโบราณ
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดโรมัน)]] (Macedonia (Roman province))
* [[สังฆมณฑลมาซิโดเนีย]] เขตการปกครองในปลายสมัยโรมัน
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดไบแซนไทน์)]] (Macedonia (theme))
* [[สาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย]] (Socialist Republic of Macedonia) รัฐก่อนหน้ารัฐปัจจุบันภายในยูโกสลาเวีย
 
; ประวัติศาสตร์
* [[ราชอาณาจักรมาซิโดเนีย]] อีกชื่อหนึ่งว่า มาซีดอน พระมหากษัตริย์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ พระเจ้าฟิลิปที่ 2 และพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดโรมัน)]] (Macedonia (Roman province))จังหวัดหนึ่งของจักรวรรดิโรมันตอนต้น
* [[สังฆมณฑลมาซิโดเนีย]] เขตหน่วยการปกครองหนึ่งในปลายสมัยโรมันตอนปลาย
* [[มาซิโดเนีย (จังหวัดไบแซนไทน์)]] (Macedoniaจังหวัด (theme)) หนึ่งของจักรวรรดิไบแซนไทน์
* [[รัฐอิสระมาซิโดเนีย]] รัฐหุ่นเชิดที่ฝ่ายอักษะเสนอระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง
* [[สาธารณรัฐสังคมนิยมมาซิโดเนีย]] สาธารณรัฐองค์ประกอบหนึ่งของอดีต[[สหพันธ์สาธารณรัฐยูโกสลาเวีย]] (2487–2534) และรัฐก่อนหน้าสาธารณรัฐมาซิโดเนีย
 
{{แก้กำกวม}}