ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีเซี่ยวเซี่ยนตวนจิง"

{{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =
(เก็บกวาดแม่แบบเรียงลำดับ)
({{ใช้ปีคศ}} {{ผู้นำประเทศ <!----------ชื่อ----------> | name = สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเซี่ยวตวน <!----------ภาพ----------> | image =)
| primeminister =
<!----------สมัยก่อนหน้า/สมัยถัดไป---------->
| predecessor = [[จักรพรรดินีเซี่ยวฮุ่ยจางนีเซี่ยวซือเกา]]
| successor = [[จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหรินนีเซี่ยวอี๋ฉุน]]
<!----------ตำแหน่ง2---------->
| order2 =
| สี3 = #E9E9E9
| รูปภาพ = Arms of the Qing Dynasty.svg
| ตำแหน่ง = [[รายพระนามสมเด็จพระจักรพรรดินีและพระพันปีหลวงแห่งจีน|สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งจักรวรรดิชิง]] <br>(สถาปนาภายหลังสิ้นพระชนม์)
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[จักรพรรดินีเซี่ยวคังจาง|สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวคังจางนีเซี่ยวซือเกา]]
| จำนวนก่อนหน้า = 1
| ถัดไป = [[จักรพรรดินีเซี่ยวเฉิงเหริน|สมเด็จพระจักรพรรดินีเสี้ยวเฉิงเหรินนีเซี่ยวอี๋ฉุน]]
| จำนวนถัดไป = 1
| ช่วงเวลา =
ผู้ใช้นิรนาม