ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
#นาย[[สุชน ชามพูนท]] - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533, 14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
#นาย[[นิพนธ์ พร้อมพันธุ์]] - (9 สิงหาคม 2531 - 9 ธันวาคม 2533)
#นาย[[ชวลิต ชนะธนะชานันท์]] - (14 ธันวาคม 2533 - 23 กุมภาพันธ์ 2534)
#นาย[[วีรพงษ์ รามางกูร]] - (6 มีนาคม 2534 - 22 มีนาคม 2535)
#นาย[[ชวลิต โอสถานุเคราะห์]] - (17 เมษายน 2535 - 10 มิถุนายน 2535)
19,397

การแก้ไข