ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาพร้อม ในรัชกาลที่ 5"

พิษณุโลกาธิบดี เป็นราชทินนามของบิดา ไม่ใช่นามสกุล
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(พิษณุโลกาธิบดี เป็นราชทินนามของบิดา ไม่ใช่นามสกุล)
| image =
| caption =
| birth_name = พร้อม พิษณุโลกาธิบดี
| birth_date =
| birth_place =
 
==พระอิสริยยศ==
* '''พร้อม พิษณุโลกาธิบดี''' (เกิด - ไม่ปรากฎ)
* '''เจ้าจอมพร้อม''' (ไม่ปรากฎ - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435)
* '''เจ้าจอมมารดาพร้อม''' (13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 - ปัจจุบัน)