เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ตำแหน่ง =
| รางวัล = [[รายพระนามและรายนามบุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก|บุคคลสำคัญของโลกชาวไทยโดยยูเนสโก]]
| ลิขิต = [[ไฟล์:พุทธทาส.gif|100px]]
}}
 
 
ท่านพุทธทาสภิกขุมีน้องสองคน ซึ่งมีอายุห่างจากท่านพุทธทาสภิกขุ 3 ปี และ 6 ปี ตามลำดับ น้องคนโตเป็นชาย ชื่อ ''ยี่เกย พานิช'' ซึ่งภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น ''[[ธรรมทาส พานิช]]'' และได้เป็นกำลังหลักของคณะธรรมทานในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และสนองงานของท่านพุทธทาสภิกขุ ส่วนน้องสาวคนสุดท้องของท่านพุทธทาสภิกขุชื่อ ''กิมซ้อย พานิช'' ซึ่งภายหลังแต่งงานไปอยู่[[บ้านดอน]]<ref>เป็นชื่อเรียกของตัวเมืองสุราษฎร์ธานีในปัจจุบัน</ref> และใช้นามสกุลสามีว่า เหมะกุล
 
 
 
 
 
เมื่อประกาศผลสอบปีแรก ปรากฏว่าท่านพุทธทาสภิกขุสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค และกลายเป็นพระมหาเงื่อม อินทปญฺโญ ในปีเดียวกันนี้เอง ท่านพุทธทาสภิกขุมีงานเขียนเป็นบทความขนาดสั้นชิ้นแรก ชื่อ ''ประโยชน์แห่งทาน'' ปรากฏอยู่ในหนังสือที่พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูโสภณเจตสิการาม (คง วิมาโล) พระอุปัชฌาย์ของท่านพุทธทาสภิกขุ และมีบทความขนาดยาวเรื่อง ''พระพุทธศาสนาสำหรับปุถุชน'' พิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบโรงเรียนนักธรรม วัดพระบรมธาตุไชยา
 
 
 
ผู้ใช้นิรนาม