ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แมฮ์มูด แอฮ์แมดีเนฌอด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| leader = [[อะลี คอเมเนอี]]
| vicepresident = [[Parviz Davoodi]]
| term_start = 3 สิงหาคม พ.ศ. 2548 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556
| term_end = 3 สิงหาคม พ.ศ. 2556
| predecessor = [[Mohammad Khatami]]
| successor =
ผู้ใช้นิรนาม