ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิคาร์ลที่ 5 แห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งฟลานเดอร์ส ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์แห่งแฟลนเดอส์
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เคานท์แห่งฟลานเดอร์ส ไปยัง หมวดหมู่:เคานต์แห่งแฟลนเดอส์)
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งโลเธียร์]]
[[หมวดหมู่:ดยุกแห่งลักเซมเบิร์ก]]
[[หมวดหมู่:เคานท์แห่งฟลานเดอร์สเคานต์แห่งแฟลนเดอส์]]
[[หมวดหมู่:เคานท์แห่งอาร์ทัวส์]]
[[หมวดหมู่:มากราฟแห่งนาเมอร์]]
138,643

การแก้ไข