ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

== สถานีรถไฟ ==
{{บทความหลัก|รายชื่อสถานีรถไฟ สายตะวันออกเฉียงเหนือ}}
* [[สถานีรถไฟสระบุรี]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดสระบุรี]] เดิมชื่อ สถานีรถไฟปากเพรียว
* [[สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย]] - ชุมทางรถไฟแยกระหว่างสายตอนบนและตอนล่าง เชื่อมต่อกับ[[ทางรถไฟสายพระพุทธฉาย]] ในเส้น[[ทางรถไฟสายตะวันออก]] ที่[[สถานีรถไฟชุมทางคลองสิบเก้า]]
* [[สถานีรถไฟปากช่อง]] - สถานีแรกในเขต[[จังหวัดนครราชสีมา]] ก่อนเข้าสู่ป่า[[ดงพญาเย็น-เขาใหญ่]]
* [[สถานีรถไฟนครราชสีมา]] - สถานีที่ใหญ่ที่สุดในเส้นทาง มีทางรถไฟแยกไป[[กองบัญชาการช่วยรบที่ 2]] (บชร.2) ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
* [[สถานีรถไฟชุมทางถนนจิระ]] - ชุมทางแยกระหว่างสายตอนบนกับตอนล่าง อยู่ใกล้กับ[[กองบัญชาการช่วยรบที่ 2]] (บชร.2) มากที่สุด
* [[สถานีรถไฟบุรีรัมย์]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดบุรีรัมย์]] มีทางรถไฟแยกไปลานหินเขากระโดง ปัจจุบันยังใช้งานอยู่
* [[สถานีรถไฟสุรินทร์]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดสุรินทร์]]
* [[สถานีรถไฟศรีสะเกษ]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดศรีสะเกษ]]
* [[สถานีรถไฟอุบลราชธานี]] - สถานีปลายทางของเส้นทางตอนล่าง
* [[สถานีรถไฟลำนารายณ์]]- สถานีรถไฟบนเส้น[[ทางรถไฟสายลำนารายณ์]]
* [[สถานีรถไฟจัตุรัส]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดชัยภูมิ]]
* [[สถานีรถไฟชุมทางบัวใหญ๋]] - ชุมทางรถไฟระหว่างสายลำนารายณ์และสายตอนบนหลัก
* [[สถานีรถไฟขอนแก่น]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดขอนแก่น]]
* [[สถานีรถไฟอุดรธานี]] - สถานีรถไฟประจำ[[จังหวัดอุดรธานี]]
* [[สถานีรถไฟหนองคาย]] - สถานีปลายทางเส้นทางตอนบน มีทางรถไฟไปยัง[[ประเทศลาว]] เชื่อมต่อที่[[สถานีรถไฟท่านาแล้ง]]
 
== ขบวนรถไฟ ==
5,912

การแก้ไข