ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{ผู้นำประเทศ | name = พลเอก เภา เพียรเลิศ บริภัณฑ์ยุทธกิจ | image = PM101...)
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 21 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 22 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 23 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 24 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 25 ของไทย}}
{{คณะรัฐมนตรีคณะที่ 26 ของไทย}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์}}
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง}}
 
{{เกิดปี|2436}}{{ตายปี|2513}}
4,605

การแก้ไข