ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำดับเหตุการณ์คณะราษฎร"

เรียบเรียงประมาณหนึ่ง
(เรียบเรียงประมาณหนึ่ง)
* [[25 มิถุนายน]] - [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร โดยทางรถไฟ ถึงสถานีจิตรลดา เวลา 0.37 น. เข้าวันอาทิย์ที่ [[26 มิถุนายน]]
* [[26 มิถุนายน]] - เวลา 11.00 น. [[คณะราษฎร]]จำนวน 6 นาย ประกอบด้วย [[พระประศาสน์พิทยายุทธ|พ.ท.พระประศาสน์พิทยายุทธ]] [[หลวงวีระโยธิน|พ.ต.หลวงวีระโยธิน]] [[หลวงประดิษฐ์มนูธรรม]] [[ประยูร ภมรมนตรี|ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี]] [[จรูญ ณ บางช้าง|นายจรูญ ณ บางช้าง]] [[สงวน ตุลารักษ์|นายสงวน ตุลารักษ์]] และมี [[พระศรยุทธเสนี|พล.ร.ต.พระศรยุทธเสนี]] เป็นผู้นำเข้าเฝ้า[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
* [[27 มิถุนายน]] - [[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ลงพระปรมาภิไธยในธรรมนูญการปกครองประเทศ โดยทรงเพิ่มคำว่า ''"ชั่วคราว"'' ต่อท้ายธรรมนูญการปกครองประเทศ โดยมีซึ่ง[[นายปรีดี พนมยงค์]]เป็นผู้ร่าง<ref>''คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์'' หน้า 111 หนังสือครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส 11 พ.ค. 2543</ref>
* [[28 มิถุนายน]] - [[สภาผู้แทนราษฎร]]สมัยแรก ตามธรรมนูญการปกครองประเทศชั่วคราว มีสมาชิก 70 คน โดยแต่งตั้งจากคณะราษฎร 31 คน และจากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ในระบอบเดิม 39 คน ทำการเลือก[[พระยามโนปกรณ์นิติธาดา]] เป็นประธานกรรมการราษฎร (เทียบเท่าตำแหน่ง[[นายกรัฐมนตรี]] คนแรกของประเทศไทย)<ref name="sarakadee-24-june-2475">[http://www.sarakadee.com/feature/1999/06/2475.htm www.sarakadee.com ยุทธการยึดเมือง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕]</ref> [[เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี]] เป็น[[ประธานสภาผู้แทนราษฎร]]คนแรก และมีนายปรีดี พนมยงค์เป็นยงค์ เป็น[[เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร]]คนแรก<ref>''คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์'' หน้า 112 หนังสือครบรอบ 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส 11 พ.ค. 2543</ref>
* [[25 สิงหาคม]] - คณะราษฎรโดย [[วัน จามรมาน|พระยานิติศาสตร์ไพศาล]] จดทะเบียนจัดตั้ง ''[[สมาคมคณะราษฎร]]'' ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองแรกของไทย (เพราะในสมัยนั้นยังไม่มีบัญญัติคำว่า "พรรคการเมือง") <ref>รากฐานไทย, [http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=157 ความเป็นมาพรรคการเมืองไทย], เว็บไซต์[[รากฐานไทย]]</ref><ref name="sarakadee-khana-ratsadon-society">สารคดี, [http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=2327 วันนี้ในอดีต: 25 สิงหาคม], [[นิตยสารสารคดี]], 25 สิงหาคม พ.ศ. 2550</ref>
* [[10 ธันวาคม]] - [[รัฐธรรมนูญ]]ฉบับถาวรผ่านการเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่ในนามใหม่ คือ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจำนวน 20 นาย (โดยไม่ได้ใช้ชื่อตำแหน่งว่า ประธานคณะกรรมการราษฎร และ กรรมการราษฎร อีกต่อไป) คณะบริหารชุดใหม่มีพระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรี และมีรัฐมนตรีประจำกระทรวง 7 กระทรวง และรัฐมนตรีลอยอีก 13 คน<ref name="history-politics" />
19,438

การแก้ไข