ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทือกเขาตะนาวศรี"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
== ศัพทมูลวิทยา ==
แนวเทือกเขานี้ได้ชื่อตาม[[เขตตะนาวศรี]]ในพม่า ชื่อนี้อาจเพี้ยนมาจาก[[ภาษามาเลย์มลายูเกดะห์|ภาษามลายูสำเนียงไทรบุรี]]รัฐเคดาห์ "คือคำว่า '''ตานะห์ซรี''' ({{lang-ms|Tanah Sari"; หรือ "Tanah Seri}}) ''ตานะห์'' มีความหมายว่า "แผ่นดิน" กับ ''ซรี'' มาจากคำว่า ''ซีเระห์'' ซึ่งสามารถแปลได้ว่า "ดินแดนเอกลักษณ์[[พลู|พลูหรือใบพลู]]" หรือรวมกันจึงมีความหมายว่า "ดินแดนเรืองรองแผ่นดินที่ปลูกพลู"<ref>ประพนธ์ เรื่องณรงค์. รศ. ''จดหมายจากครูยูโซะ เล่าเรื่องภาษามลายูในภาษาไทย''. กรุงเทพฯ:สถาพรบุ๊คส์. 2556, หน้า 71</ref>
 
== ภูมิศาสตร์ ==