ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ Poopaemanita (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Aristitleism.ด้วย[[WP:iScrip...
(ย้อนการก่อกวน 1 ครั้งของ Poopaemanita (พูดคุย) ไปยังรุ่นโดย Aristitleism.ด้วย[[WP:iScrip...)
{{เว็บย่อวิกิ|WP:BIO|WP:PEOPLE}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{บีเอพี}}
{{nutshell|บุคคลจะถือว่ามีความโดดเด่น หากผู้นั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่อง}}
{{รวมความโดดเด่น}}