ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พื้นที่"

{{รอการตรวจสอบ}}
'''พื้นที่''' คือ[[ปริมาณ]]สำหรับบอกขนาดของเนื้อที่ในสองมิติ ส่วน[[พื้นที่ผิว]]หมายถึงพื้นที่ที่วัดบนผิวหน้าของวัตถุสามมิติ
 
== สูตรที่ใช้บ่อย ==
* พื้นที่สี่เหลี่ยม: ความกว้าง × ความยาว
* พื้นที่วงกลม: π×R<sup>2</sup> : R = รัศมี
* พื้นที่สามเหลี่ยม: ความยาวฐาน × ความสูง / 2.
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม