เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|source 1 = [http://www.tmd.go.th/province_stat.php?StationNumber=48569 Thai Meteorological Department]
|date=[[เมษายน พ.ศ. 2555]] }}
 
== เศรษฐกิจ ==
หาดใหญ่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการค้าและการบริการของภาคใต้ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพาณิชยกรรม (รองรับกิจกรรมการท่องเที่ยว) และอุตสาหกรรม ได้แก่ อาชีพค้าขาย ธุรกิจบริการ และเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ ลักษณะของเมืองมีขนาดกระชับตัวมาก มีศูนย์กลางเมืองกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ตั้งอยู่ประชิดทางรถไฟ สภาพเมืองขยายตัวออกไปทางทิศตะวันออก ลักษณะของอาคารสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นตึกแถวพาณิชย์ชั้นล่างและอยู่อาศัยชั้นบน อาคารลักษณะเดี่ยวมีน้อยและกระจายตัวอยู่ประปราย จำนวนอาคารสถานประกอบการต่างๆ ดังนี้
* สถานที่จำหน่ายอาหาร (ตาม พ.ร.บ.สาธารณะสุข) 1,600 แห่ง
* สถานบริการ (ตาม พ.ร.บ.สถานบริการ) 239 แห่ง
* โรงพยาบาล/สถานีอนามัย 7 แห่ง
* โรงแรม 96 แห่ง
* โรงภาพยนตร์ 2 แห่ง
* ธนาคาร 10 แห่ง
 
== ประชากร ==
ผู้ใช้นิรนาม